Miło nam poinformować, iż Komitet Organizacyjny ustalił nagrody dla najlepszych uczestników Biegu Montera w poszczególnych kategoriach:

a). Generalna z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn:

I miejsce – nagrody rzeczowe o wartości 300 zł

II miejsce – nagrody rzeczowe o wartości 200 zł

III miejsce – nagrody rzeczowe o wartości 100 zł

b). Najlepsze Polki i najlepsi Polacy z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn:

I miejsce – nagroda finansowa 500 zł

II miejsce – nagroda finansowa 400 zł

III miejsce – nagroda finansowa 300 zł

Nagrody w kategoriach generalna i „najlepsze Polki i najlepsi Polacy” łączą się.

Dla wszystkich w/w najlepszych zawodników oraz w kategoriach wiekowych i dodatkowych przewidziane są ponadto pamiątkowe dyplomy i statuetki (łącznie 60 statuetek).

W ramach podsumowania biegu odbędzie się ponadto loteriada podczas której zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe spośród wszystkich zawodników.