Jadwiga Chruściel – córka gen. Antoniego Chruściela pseud. „Monter”, łączniczka podczas Powstania Warszawskiego, harcmistrzyni ZHPpgk

Dziękuję za list i zaproszenie do objęcia patronatem projektowanego półmaratonu pod nazwą „Bieg Montera”. Z wielkim zainteresowaniem przeczytałam zawiadomienie o tym fakcie. W liście podkreślono znaczenie tego przedsięwzięcia jako popularyzację wiedzy o Powstaniu Warszawskim, łącząc je równocześnie z osobą mojego Ojca, gen. Antoniego Chruściela „Montera”.

Z góry przesyłam życzenia dobrych wyników, tak biorącym udział w tym wielkim przedsięwzięciu, jak i organizatorom tego historycznego półmaratonu. Będę zaszczycona przyjmując zaproszenie do objęcia patronatu nad biegiem, życząc równocześnie wszystkim uczestnikom wspaniałych osiągnięć.

Z poważaniem
hm. Jadwiga Chruściel

Chrusciel 2003Po wyzwoleniu obozu jenieckiego trafiła do ośrodka werbującego do polskiej marynarki ( Pomocnicza Morska Służba Kobiet). Przez Francję i Anglię wyjechała do Szkocji. W Szkocji zapoznała się z harcerstwem. W 1947r. złożyła przyrzeczenie. Po przeprowadzce do Londynu prowadziła drużynę wędrowniczek „Jantar” a w 1951r. objęła funkcję Hufcowej Hufca „Bałtyk”. W 1956r. wyemigrowała do USA. W Stanach Zjednoczonych włączyła się do pracy harcerskiej prowadząc przez 3 lata Hufiec Podhale w Nowym Jorku. W okresie 1969-1973 była dwukrotnie wybrana Komendantką Chorągwi. Opracowała i wydała szereg podręczników: „CO drużynowa zuchów powinna wiedzieć”, „Wędrowniczki”, „JAK prowadzić drużynę harcerek”, „Sprawności Harcerek”, „Tropicielka”. Od 1962 r. mieszka w Nowym Jorku (obecnie w Warszawie).

Źródło: http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Jadwiga_Chrusciel
http://www.zhppgk.org

  • Instytut Pamięci Narodowej

  • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

  • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

  • Anna Schmidt – Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej

  • Mieczysław Golba – Senator RP

  • Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl

  • Starosta Przeworski – Bogusław Urban

  • Burmistrz Miasta Przeworska – Leszek Kisiel

  • Wójt Gminy Przeworsk – Daniel Krawiec

  • Wójt Gminy Tryńcza – Ryszard Jędruch