II Bieg Montera już za nami!
Na samym początku ogromne słowa podziękowania kierujemy do Szanownej Druhny Harcmistrzyni – Jadwigi Chruściel, córki gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. Monter, łączniczki w czasie Powstania Warszawskiego – za zaszczycenie naszego biegu swoją obecnością, za ciepłe słowa skierowane do zawodników i prawdziwą lekcję historii i patriotyzmu!

Dziękujemy wszystkim zawodnikom którzy wzięli udział w Biegu Montera, za Wasz wysiłek i

Pragniemy podziękować wszystkim którzy przyczynili się do zrealizowania i sprawnego przeprowadzenia imprezy.
Serdeczne podziękowania składamy:
– Powiatowej Komendzie Policji w Przeworsku – w szczególności: Ireneuszowi Kucabowi, kom. Wojciechowi Białemu, asp.szt. Markowi Zygmuntowi, asp. szt. Marianowi Polakowi
Grupa Ratownictwa PCK Przemyśl z Łukaszem Szarugą na czele, HOPR Okręg Podkarpacki z pwd. Katarzyną Drozd oraz strażakom PSP z Przeworska za zabezpieczenie medyczne półmaratonu
– Strażakom z OSP: Jagiełła, Tryńcza, Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce, Mirocin, Rozbórz, Ujezna, Chałupki, Studzian Świętoniowa, Grzęska, Gorliczyna, Nowosielce – za zabezpieczenie skrzyżowań na całej długości trasy biegu
– p. Arkadiuszowi Węgrzynowi – z gminy Przeworsk i p. Łukaszowi Rzeczycy – z gminy Tryńcza za koordynację służb z OSP
Przeworskie Koło Turystyki Rowerowej „Leliwa” na czele z p. Tomaszem Nalepą i p. Jerzym Doluk za pilotaż i zabezpieczenie trasy
– p. Barbarze Tytule – Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej za wszelką pomoc i organizację strefy startu
– wolontariuszom z Zespołu Szkół im. gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej – za organizację punktów odżywczych
– harcerkom z Południowo-Wschodni Związek Drużyn Harcerek ,,Jarzębina”,1 DH „Leśne Echo” w Gniewczynie z dhną Kamilą Grabowiec, 7. Łańcucka Drużyna Harcerek „Paproć” im. Alicji Boratyn z dhną Patrycją Baran, za pomoc w organizacji mety, wręczanie medali i dyplomów
– harcerzom z Południowo-Wschodni Hufiec Harcerzy „Grody” im. gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter” na czele z hufcowym ks. phm. Piotrem Krzychem
1 Przeworska Drużyna Harcerzy „Borek” im. św. Franciszka z Asyżu z ćw. Jakubem Ubermanem za służbę na wielu płaszczyznach organizacji Biegu! Organizację barykady powstańczej!
1 Jarosławska Drużyna Harcerzy „Pościg” im. Jana III Sobieskiego za trzymanie warty i poczet sztandarowy
MOSiR Przeworsk z p. Dyrektorem Grzegorzem Łuczykiem i Markiem Krupą – za organizacje biegu młodzieżowego, udostępnienie mety i podium oraz pryszniców dla zawodników
Miejski Ośrodek Kultury Przeworsk – za udostępnienie nagłośnienia i oświetlenia na mecie
Restauracja Terapia z p. Moniką Szklarz – za możliwość organizacji Biura Zawodów oraz przygotowanie posiłku dla Zawodników
Timekeeper z Piotrem Jemioło
Pod24 Jerzemu Duszko – za transmisję na żywo
– Markowi Grzesikowi – za komentarz sportowy
– Rafałowi Czepińskiemu – za organizację strony internetowej i profesjonalny fotoreportaż
– Joannie Mróz, Monice Kilar, Gabrieli Jakubskiej, Sylwii Krupie, Dariuszowi Jakubskiemu, Andrzejowi Marczukowi za organizację Biura Zawodów
– p. Agnieszce Zakrzewskiej – Sekretarz Miasta Przeworska, Piotrowi Depciuchowi z UM Przeworsk za pomoc przed Biegiem
– p. Przemysławowi Górskiemu – z Trynieckiego Ośrodka Kultury za udostępnienie nagłośnienia i pomoc w promocji Biegu
– Sebastianowi Lichocie – za pomoc w organizacji telebimu
– Michałowi Kiełboniowi – za przeprowadzenie wykładu
i wszystkim których trudno w tym miejscu wymienić z imienia, nazwiska i organizacji, a którzy przyczynili się do przeprowadzenia imprezy!
DZIĘKUJEMY!