KOMUNIKAT PRZEDSTARTOWY

II BIEG MONTERA W 72. ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

 

 • Weryfikacja i wydawanie pakietów i numerów startowych zawodników Biegu Montera odbywać się będzie w Biurze Zawodów w Restauracji „Terapia” – ul. Kilińskiego 2, 37-200 Przeworsk:

– w dniu 5 sierpnia br. w godz. 17:00 – 19:00

– w dniu zawodów 6 sierpnia br. w godz. 12:00 – 16:00

W restauracji będą mieścić się depozyty oraz ubikacje.

 • Zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości. Osoby startujące w kategoriach dodatkowych prosimy o przedłożenie w Biurze Zawodów potwierdzenia przynależności np. do służb mundurowych, lub organizacji harcerskich (legitymacja, oświadczenie).
 • Zapraszamy wszystkich zawodników w dniu zawodów 6 sierpnia, o godz. 15:00 do Sali Narad w Ratuszu w Przeworsku na wykład „Fizjologiczne podstawy przygotowania do biegu maratońskiego”, który poprowadzi lek. Michał Kiełboń.
 • Organizator zapewnia przejazd autokarami z biura zawodów z Przeworska na miejsce startu w Gniewczynie Łańcuckiej. Kursy będą odbywać się od godz. 15:30 w zależności od potrzeb co 20-30 minut. Ostatni kurs odbędzie się o godz. 16:30. Miejsce odjazdu autokarów będzie znajdować się w bliskości biura zawodów – na miejsce kierować będą wolontariusze.
 • Chipy do pomiaru czasu będą zwrotne do wplecenia w sznurowadła butów – na mecie będą je odbierały harcerki. Za zgubiony czip odpowiada zawodnik.
 • Na trasie biegu będą znajdować się 3 punkty odżywcze (5, 10 i 15 km) – w postaci wody, izotoników, bananów i czekolady. Dla zawodników ponadto przygotowano w pakietach startowych batony energetyczne oraz butelki z wodą.
 • Ulice będą zamknięte na czas biegu jednak zawodnicy zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni. Po trasie biegu poruszać się będzie zabezpieczenie biegu w postaci kolarzy z Przeworskiego Koła Turystyki Rowerowej „LELIWA”.
 • Trasa od 19 do 20 km (wiadukt ul. Gorliczyńska do ul. Konopnickiej) odbywać się będzie chodnikiem wzdłuż drogi wojewódzkiej. Prosimy o dostosowanie się do komunikatów wolontariuszy oraz służb.
 • Trasa będzie oznakowana słupkami informacyjnymi co kilometr, taśmami biało czerwonymi na skrzyżowaniach, oraz znakami poziomymi (strzałki) na asfalcie.
 • Mapa z przebiegiem trasy dostępna jest na stronie: https://bieg-montera.pl/trasa/
 • Prosimy nie parkować samochodów osobowych w obrębie rynku. Od godz. 12:00 rynek będzie zamykany przez Straż Miejską. Sugerowane miejsca parkingowe znajdować się będą na ulicy Kąty oraz w okolicy dworca PKS i Miejskiego Ośrodka Kultury (patrz mapka).
 • Po Biegu w Restauracji „Terapia” będzie czekał na zawodników posiłek na podstawie numerów startowych.
 • Po Biegu dla zawodników udostępnione będą przez MOSIR Przeworsk prysznice zlokalizowane w budynku Biblioteki Miejskiej – patrz mapka. Miejsce będą wskazywać również harcerze.
 • Prosimy o ocenę swoich możliwości fizycznych i dbanie o bezpieczeństwo własne i innych zawodników.
 • Numer alarmowy do zabezpieczenia medycznego 783 880 875– prosimy o zapisanie numeru i kontakt w przypadku np. zauważenia zasłabnięcia itp. Nad zdrowiem zawodników czuwać będzie zabezpieczenie medyczne Grupy Ratowniczej PCK w Przemyślu oraz Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 • W związku z organizacją biegu ulicznego prosimy o wyrozumiałość dla organizatorów, kibiców oraz o ostrożność na trasie biegu.

Życzymy udanego i miłego biegu!