Po 3-letniej przerwie ruszamy z IV Biegiem Montera. Tegoroczna edycja organizowana jest przez Starostę Przeworskiego – Bogusława Urbana, Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy i Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku. Współorganizatorami przedsięwzięcia są: Burmistrz Miasta Przeworska – Leszek Kisiel, Wójt Gminy Przeworsk – Daniel Krawiec, Wójt Gminy Tryńcza – Ryszard Jędruch.