KOMUNIKAT PRZEDSTARTOWY

IV BIEG MONTERA W 77. ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

 

 • Ze względów organizacyjnych, po uzgodnieniu z Komendą Powiatową Policji w Przeworsku start biegu zostanie przesunięty o 30 minut.

Program startu po zmianie przedstawia się następująco:

Gniewczyna Łańcucka – Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter”

17:00 godzina „W” – syreny i minuta ciszy z okazji 77. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

17:05 oficjalne rozpoczęcie Biegu Montera, złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. „Montera”

17:20 rozgrzewka

17:30 odśpiewanie hymnu narodowego i start IV Biegu Montera: dystans 21,097 km i 10 km

 

 • Weryfikacja i wydawanie pakietów i numerów startowych zawodników Biegu Montera odbywać się będzie w Biurze Zawodów w Zespole Pałacowo-Parkowym w Przeworsku – ul. Park 2, 37-200 Przeworsk – namioty w okolicy alei grabowej (patrz mapka)

– w dniu 30 sierpnia br. w godz. 16:00 – 18:00

– w dniu zawodów 31 lipca br. w godz. 12:00 – 16:00

W biurze zawodów będą mieścić się depozyty. Ubikacje znajdować się będą w okolicach sceny (patrz mapka)

 • Zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości. Osoby startujące w kategoriach dodatkowych prosimy o przedłożenie w Biurze Zawodów potwierdzenia przynależności np. do służb mundurowych, IPA lub organizacji harcerskich (legitymacja, oświadczenie).
 • Organizator zapewnia przejazd autokarami z Przeworska na miejsce startu w Gniewczynie Łańcuckiej. Kursy będą odbywać się od godz. 15:30 w zależności od potrzeb co 20-30 minut. Ostatni kurs odbędzie się o godz. 16:30. Miejsce odjazdu autokarów będzie znajdować się w bliskości biura zawodów – parking przy Zajeździe Pastewnik. Na miejsce kierować będą wolontariusze – harcerze.
 • Chipy do pomiaru czasu będą zwrotne do wplecenia w sznurowadła butów – na mecie będą je odbierać harcerze. Za zgubiony czip odpowiada zawodnik.
 • Na dystansie 21 km będą znajdować się 4 punkty odżywcze: 5, 10, 15 (woda, izotoniki, banany i czekolady) i 20 km (woda)
 • Na dystansie 10 km będą znajdować się 2 punkty odżywcze: na 5 km (woda, izotoniki, banany i czekolady) i 9 km (woda)
 • Ulice będą zamknięte na czas biegu jednak zawodnicy zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni.
 • Trasa od 20 do 21 km (dla dystansu 10 km odpowiednio od 9 do 10 km) /wiadukt ul. Gorliczyńska do ul. Skłodowskiej odbywać się będzie chodnikiem wzdłuż drogi wojewódzkiej. Prosimy o dostosowanie się do komunikatów wolontariuszy oraz służb.
 • Trasa będzie oznakowana poziomymi znakami na asfalcie co kilometr, taśmami biało czerwonymi na skrzyżowaniach, oraz znakami poziomymi (strzałki) na asfalcie.
 • Mapy z przebiegiem tras dostępna jest na stronie: https://bieg-montera.pl/trasa/
 • Nie zapewniamy miejsc parkingowych dla uczestników biegu. Prosimy nie parkować samochodów osobowych na terenie parku – Zespołu Pałacowo-Parkowego! Sugerowane miejsca parkingowe znajdować się będą na ulicy Konopnickiej oraz w okolicy Pastewnika. Prosimy o zaparkowanie aut tylko w miejscach dozwolonych!
 • Po Biegu w okolicy biura zawodów będzie czekał na zawodników ciepły posiłek na podstawie talonów otrzymanych w pakietach startowych
 • Prosimy o ocenę swoich możliwości fizycznych i dbanie o bezpieczeństwo własne i innych zawodników.
 • Numer alarmowy do zabezpieczenia medycznego 885 933 945 – prosimy o zapisanie numeru i kontakt w przypadku np. zauważenia zasłabnięcia itp. Nad zdrowiem zawodników czuwać będzie zabezpieczenie medyczne Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu oraz zasad przedstawionych w komunikatach i wydawanych przez organizatora w trakcie trwania imprez.
 • Uczestnik, który nie będzie stosował się do zaleceń i próśb organizatora, może zostać zdyskwalifikowany i proszony o opuszczenie miejsc organizacji imprezy.
 • Organizator w porozumieniu z służbami medycznymi zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z wydarzenia osób, które wykazują objawy chorobowe lub są w złym stanie fizycznym.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy, jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatorów.
 • W związku z organizacją biegu ulicznego prosimy o wyrozumiałość dla organizatorów, kibiców oraz o ostrożność na trasie biegu.

 

Życzymy udanego i miłego biegu!

 

 

KOMUNIKAT PRZEDSTARTOWY 2021