IV Bieg Montera już za nami!

Na samym początku ogromne słowa podziękowania kierujemy do Szanownej Druhny Harcmistrzyni – Jadwigi Chruściel, córki gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. Monter, łączniczki w czasie Powstania Warszawskiego – za objęcie Patronatem Honorowym naszego Biegu! Dziękujemy wszystkim zawodnikom którzy wzięli udział w Biegu Montera, za Wasz wysiłek i piękną postawę – zdrowej rywalizacji sportowej i patriotyzmu!

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim którzy przyczynili się do organizacji IV Biegu Montera:

 

ORGANIZATOROM

Powiat Przeworski

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku

 

WSPÓŁORGANIZATOROM

Urząd Miasta Przeworska

Gmina Przeworsk

Gmina Tryńcza

 

PARTNEROM

Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej

Południowo-Wschodni Hufiec Harcerzy „Grody”

Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Region Przeworsk IPA

MOSiR Przeworsk

Przeworska Grupa Biegowa

 

PATRONATOM

Patronat Honorowy:

hm. Jadwiga Chruściel pseud. „Kozaczek” – córka gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter”

Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Anna Schmidt

Senator RP – Mieczysław Golba

Instytut Pamięci Narodowej

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl

Starosta Przeworski – Bogusław Urban

Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska

Wójt Gminy Przeworsk – Daniel Krawiec

Wójt Gminy Tryńcza – Ryszard Jędruch

 

Patronat medialny:

TVP3 Rzeszów

Pod24

Twojatv

Polskie Radio Rzeszów

Radio FARA

Życie Podkarpackie

Gazeta Jarosławska

Gazeta codzienna Nowiny

 

SPONSOROM

Starosta Przeworski – Bogusław Urban

Burmistrz Miasta Przeworska – Leszek Kisiel

Wójt Gminy Przeworsk – Daniel Krawiec

Wójt Gminy Tryńcza – Ryszard Jędruch

Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Anna Schmidt

Senator RP – Mieczysław Golba

 

SPONSOR ZŁOTY RStechnology Adam Rachfał

 

SPONSORZY

Rauch SA

Impresja – stacja demontażu pojazdów

Woda Źródlana Alfred – Chmielnik Zdrój

Margopack

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Benbenek

Silver Biuro Rachunkowe Jacek Biały

Tomasz Kojder

MToilet

 

Specjalne podziękowania dla służb którzy czuwały nad bezpieczeństwem uczestników Biegu:

– Komendzie Powiatowej Policji w Przeworsku: komendantowi – mł. Insp. Mariuszowi Kuladze, Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego – asp. Szt. Maciejowi Maziarzowi

– Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: komendantowi – st. Kpt. Marcinowi Lachnikowi

– Komendantowi Straży Miejskiej w Przeworsku – Robertowi Dybasiowi

– Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Okręg Podkarpacki – pwd. Rafałowi Niemcowi i pwd. Hubertowi Makowiczowi

– Arkadiuszowi Węgrzynowi Druhowie Mirocin za koordynację służb z OSP

– OSP Rozbórz: Marian Golba prezes , Jacek Fil z-ca naczelnika

– OSP Chałupki: Jasz Tadeusz prezes , Henryk Stęc naczelnik

– OSP Gorliczyna: Wiesław Piątek Naczelnik

– OSP Grzęska: Lesław Janda Naczelnik

– OSP Mirocin: Arkadiusz Węgrzyn Naczelnik, Maciej Szczęch z-ca Naczelnika

– OSP Świętoniowa: Andrzej Chmiel Prezes, Wiesław Mucha Naczelnik

– OSP Studzian: Krzysztof Markowski

– OSP Nowosielce: Robert Superson Prezes, Krzysztof Niżnik Naczelnik

– OSP Ujezna: Krzysztof Czwakiel Naczelnik, Jakub Rzemyk z-ca Naczelnika

– OSP Gniewczyna Łańcucka: Jan Sobala – prezes, Tadeusz Janusz – naczelnik

– OSP Gniewczyna Tryniecka: Robert Słysz – prezes, Łukasz Gurak – naczelnik

– OSP Gorzyce: Marek Jędral – prezes, Tomasz Ochab – naczelnik

– OSP Jagiełła: Janusz Kornafel – prezes, Józef Drzystek – naczelnik

– Przeworskiemu Kołu Rowerowemu Via Carpathia z Jerzym Doluk za pilotaż

 

Pragniemy podziękować wszystkim którzy przyczynili się do zrealizowania i sprawnego przeprowadzenia imprezy. Serdeczne podziękowania składamy:

– Joannie Mordarskiej – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia

– Klaudii Krupie z Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia

– pracownikom Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy i członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum za działanie na wielu płaszczyznach

– Przeworskiej Grupie Biegowej za organizację Biura Zawodów

– Jadwidze Gwóźdź – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej za wszelką pomoc i organizację strefy startu

– Dominice Kozak – dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza – za wszelką pomoc organizacyjną

wolontariuszom z Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej – za organizację punktów odżywczych

– harcerkom z 1 DH „Leśne Echo” w Gniewczynie im.Św. Królowej Jadwigi za pomoc w organizacji mety, wręczanie medali i dyplomów

– harcerzom z Południowo-Wschodni Hufiec Harcerzy „Grody” im. gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter”

– Timekeeper z Piotrem Jemioło

– TwojaTV – za transmisję na żywo

– Marek Grzesik – za komentarz sportowy

– Jacek Siębrzuch – za profesjonalny fotoreportaż

– Henrykowi Chruścielowi – za udostępnienie nagłośnienia i pomoc w promocji Biegu

– Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Gminy Tryńcza – z kapelmistrzem Edwardem Myłkiem

i wszystkim których trudno w tym miejscu wymienić z imienia, nazwiska i organizacji, a którzy przyczynili się do przeprowadzenia imprezy! DZIĘKUJEMY!

 

W imieniu organizatorów

Dyrektor Muzeum w Przeworsku Łukasz Mróz