Już jutro odbędzie się spotkanie z Panem Majorem – Jakubem Nowakowskim ps. „Tomek” – walczącym podczas Powstania Warszawskiego jako starszy strzelec – Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej – Brygada Dywersyjna „Broda 53” –
batalion „Zośka” – 1. kompania „Maciek” – I pluton.
Spotkanie odbędzie się bezpośrednio po przełożonym biegu dziecięcym „Małego Powstańca” który towarzyszy Bieg Montera. Start biegu o 13:00 w Zespole Pałacowo-Parkowym. Od godz. 12:00 wydawanie koszulek dla zarejestrowanych dzieci przy Galerii „Magnez”. Spotkanie odbędzie się przy harcerskim ognisku przed budynkiem oranżerii.
Zapraszamy do wspólnego spotkania z Powstańcem Warszawskim.