ZAPISY NA BIEG MAŁEGO POWSTAŃCA:
Centrum Informacji Turystycznej KORDEGARDA, ul. Park 1, 37-200 Przeworsk
Tel. 575 93 95 93, e-mail: cit.kordegarda@gmail.com