Kolejny, już V Bieg Montera za nami!
Na samym początku dziękujemy wszystkim zawodnikom którzy wzięli udział w Biegu Montera, za Wasz wysiłek i piękną postawę – zdrowej rywalizacji sportowej i patriotyzmu!
Pragniemy gorąco podziękować wszystkim którzy przyczynili się do organizacji V Biegu Montera:
ORGANIZATOROM
Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku
PATRONATOM
Patronat Honorowy:
Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Anna Schmidt
Senator RP – Mieczysław Golba
Instytut Pamięci Narodowej
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl
Bogusław Urban Starosta Przeworski
Wójt Gminy Przeworsk – Daniel Krawiec
Wójt Gminy Tryńcza – Ryszard Jędruch
SPONSOROM
Starosta Przeworski – Bogusław Urban
Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Anna Schmidt
Senator RP – Mieczysław Golba
Burmistrz Miasta Przeworska – Leszek Kisiel
Wójt Gminy Przeworsk – Daniel Krawiec
Wójt Gminy Tryńcza – Ryszard Jędruch
SPONSORZY
Rauch SA
Impresja – stacja demontażu pojazdów
Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Benbenek
Silver Biuro Rachunkowe Jacek Biały
Tomasz Kojder
Specjalne podziękowania dla służb którzy czuwały nad bezpieczeństwem uczestników Biegu:
– Komendzie Powiatowej Policji w Przeworsku: komendantowi – mł. Insp. Mariuszowi Kuladze, Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego – asp. Szt. Maciejowi Maziarzowi
– Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: komendantowi – st. Kpt. Marcinowi Lachnikowi
– Komendantowi Straży Miejskiej w Przeworsku – Mariuszowi Curzytkowi
– Zakładowi Linii Kolejowych w Rzeszowie – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Henrykowi Szura oraz pracownikom Straży Ochrony Kolei
– Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Okręg Podkarpacki – pwd. Rafałowi Niemcowi i pwd. Hubertowi Makowiczowi
– Arkadiuszowi Węgrzynowi Druhowie Mirocin za koordynację służb z OSP
– OSP Rozbórz: Marian Golba – Prezes , Mariusz Śliwa – Naczelnik
– OSP Chałupki: Jasz Tadeusz – Prezes , Henryk Stęc – Naczelnik
– OSP Gorliczyna: Wiesław Piątek – Naczelnik
– OSP Grzęska: Piotr Kiełb – Prezes, Lesław Janda – Naczelnik
– OSP Mirocin: Arkadiusz Węgrzyn – Naczelnik, Maciej Szczęch – zastępca Naczelnika
– OSP Świętoniowa: Andrzej Chmiel – Prezes, Wiesław Mucha – Naczelnik
– OSP Studzian: Krzysztof Markowski
– OSP Nowosielce: Robert Superson – Prezes, Krzysztof Niżnik – Naczelnik
– OSP Ujezna: Krzysztof Czwakiel – Naczelnik, Jakub Rzemyk – zastępca Naczelnika
– OSP Urzejowice: Łukasz Kiszka, Daniel Szular – zastępca Naczelnika
– OSP Gniewczyna Łańcucka: Jan Sobala – Prezes, Tadeusz Janusz – Naczelnik
– OSP Gniewczyna Tryniecka: Robert Słysz – Prezes, Łukasz Gurak – Naczelnik
– OSP Gorzyce: Marek Jędral – Prezes, Tomasz Ochab – Naczelnik
– OSP Jagiełła: Janusz Kornafel – Prezes, Józef Drzystek – Naczelnik
– Przeworskiemu Kołu Rowerowemu Via Carpathia z Paweł Scherer za pilotaż
Pragniemy podziękować wszystkim którzy przyczynili się do zrealizowania i sprawnego przeprowadzenia imprezy. Serdeczne podziękowania składamy:
– Joannie Mordarskiej – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia
– pracownikom Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy i członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum za działanie na wielu płaszczyznach
– Przeworskiej Grupie Biegowej za pomoc
Jadwiga Gwóźdź – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej za wszelką pomoc i organizację strefy startu
– Dominice Kozak – dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza – za wszelką pomoc organizacyjną
– wolontariuszom z Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej – za organizację punktów odżywczych
– harcerkom z 1 DH „Leśne Echo” w Gniewczynie im.Św. Królowej Jadwigi za pomoc w organizacji mety, wręczanie medali i dyplomów
– harcerzom z Południowo-Wschodni Hufiec Harcerzy „Grody” im. gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter”
– Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Gminy Tryńcza – z kapelmistrzem Edwardem Myłkiem
– Timekeeper z Piotrem Jemioło
– TwojaTV – za transmisję na żywo
– Marek Grzesik – za komentarz sportowy
– Rafał Czepiński RavaStudio – za profesjonalny fotoreportaż
– Henrykowi Chruścielowi – za pomoc w nagłośnieniu biegu na starcie
– Paulinka Laska za przeprowadzenie rozgrzewki
i wszystkim których trudno w tym miejscu wymienić z imienia, nazwiska i organizacji, a którzy przyczynili się do przeprowadzenia imprezy! DZIĘKUJEMY!
W imieniu organizatorów
Dyrektor Muzeum w Przeworsku Łukasz Mróz